In welke cultuur voel jij je het meeste thuis?

Wat is de kenmerkende cultuur die jouw organisatie het beste typeert? En wat kun je doen als je wilt werken aan de samenwerking vanuit de heersende cultuur? Daarover gaat dit artikel. 

Cultuurtypologieën

Ik voel mij het meeste thuis in, wat in het cultuurmodel van Quinn en Cameron beschreven staat als, de familiecultuur. Maar ook in de marktcultuur kan ik mij goed vinden. De familiecultuur is een mensgerichte cultuur. De marktcultuur is vooral een resultaatgerichte cultuur.  

Naast de familiecultuur en de marktcultuur zijn er door Quinn en Cameron in dit cultuurmodel nog twee bedrijfsculturen beschreven. Dit zijn de adhocratiecultuur, het kernwoord is innovatie en de hiërarchische cultuur, het kernwoord daarbij is in control. 

Adhocratie

De adhocratie is vooral een creatieve werkcultuur, waarin de externe positionering centraal staat. De dienstverlening is innovatief, toonaangevend en het doel is zichtbaar te blijven in de markt. In deze organisatiecultuur worden mensen aangezet om te blijven vernieuwen en experimenteren. Medewerkers krijgen ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. De werkomgeving is flexibel en individualistisch. 

Markt

In de marktgerichte cultuur staat de dienstverlening aan klanten altijd voorop en moeten klantverwachtingen overtroffen worden. De positie ten opzichte van concurrenten is belangrijk. In deze cultuur wil men mensen motiveren en is pro-actief handelen door medewerkers een belangrijke competentie. De werkomgeving is no-nonsens, competitief en prestatiegericht. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan stabiele en beheersbare processen voor de juiste focus op relaties met klanten en medewerkers. 

Hiërarchie

De hiërarchische cultuur is formeel en taakgericht. Er is behoefte aan stabiliteit, beheersbare processen en het creëren van een gemeenschappelijke manier van werken. Medewerkers wordt duidelijk uitgelegd wat er van hen verwacht wordt, door procedures en systemen die de voortgang bewaken. Zowel binnen als buiten de organisatie vindt veel afstemming plaats, zodat de organisatie de ‘juiste dingen blijft doen’. 

Familie

In de familiecultuur staan goede interne verhoudingen centraal, is de organisatie sensitief voor medewerkers en is men actief op klantbeleving. De communicatie is veelal informeel en mondeling; afspraak is afspraak. Een vriendelijke werkomgeving waar leiders mentoren zijn. Dat heeft voor grote voordelen: hechte collega’s, er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en medewerkers zijn betrokken bij de besluitvorming. Het gaat in teams vooral om participatie, openheid en samenwerking. 

Van cultuur naar waardecreatie

Vanuit de sterke kanten van de bestaande cultuur in je team werken, is veel effectiever dan al die ingesleten patronen, vaak opgebouwd in jaren, proberen te veranderen. In de familiecultuur werk je dus vanuit openheid en participatie aan vraagstukken die er in je team spelen. Een team in een cultuur van adhocratie werkt juist aan vernieuwing van een product of dienstverlening en lost zo een vraagstuk op. In de hierarchische cultuur kijk je vanuit de ‘juiste dingen doen’ naar vraagstukken die leven in het team en daar maken zij controleerbare afspraken over. Teams in een marktcultuur leggen tot slot het beste de focus op het leveren van prestaties voor klanten. 

Welke bedrijfscultuur je ook aanspreekt of aantreft, cultuur gaat over het creëren van waarde voor klanten, medewerkers en omgeving. Met een betekenisvolle teamidentiteit krijg je waarde die klanten en medewerkers aanspreekt. De betekenis die mensen aan gebeurtenissen geven, geven brandstof aan het gedrag dat ze laten zien. Als coach of leider van een team doe je er goed aan duiding te geven aan (onverwachte) gebeurtennissen. Soms kan het daarbij geen kwaad om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Organisatiecultuur en een gewenste verandering daarin, kun je in beeld brengen, doorleven en meten. 

Meer weten?

Volg de link naar een uitgebreid artikel van Jaap Boonstra met een overzicht over het denken over bedrijfscultuur door de jaren heen: van statisch element tot creatiewaarde voor klanten en medewerkers.

https://www.jaapboonstra.nl/wp-content/uploads/2013/01/Veranderingen-in-het-denken-over-cultuurverandering.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *