Betekenisvol Werkplezier.

Verandermanagement begint bij het werken aan betekenisvol werkplezier. Ik doe dat via drie invloedrijke thema’s: klantfocus, werkeffect en werkplezier. 

Deze drie thema’s staan met elkaar in verbinding, het een kan niet zonder het ander. In dit artikel vertel ik je waar je aan kunt denken bij elk thema en hoe je hier aan kunt werken.

Klantfocus

Wie zie jij als je klant? Ik stelde die vraag een beetje terloops maar de reactie leverde onverwacht iets anders op. “Die vraag krijg ik nu altijd van mensen”, riep de betreffende persoon met kracht uit. Ik realiseerde me, dat in organisaties vaak gesproken wordt over de klant in het algemeen of welk probleem we voor een eindklant willen oplossen. Maar wie mensen als hun klant zien, kan enorm verschillen. Dit kan een collega, een leidinggevende, een eindklant of een opdrachtgever zijn.

Door vanuit het begrip ‘focus’ naar je product of dienst kijken, zijn we in staat de vraag preciezer te stellen, bijvoorbeeld: voor wie werken wij? Wees je, bij het beantwoorden van die vraag, bewust dat mensen in de eerste plaats werken omdat dit ze zingeving, plezier en resultaat oplevert. Het plezier en het effect dat het werk ons oplevert, moet dus in lijn lopen met de manier waarop we ons werk doen en voor wie onze output bestemd is. 

Bekijk klantfocus daarom niet alleen vanuit onbuigzame concepten als ‘wie betaalt, bepaalt’ of ‘de klant centraal’, maar ook vanuit de doelen, intenties en beleving van de mensen, die bij jouw product betrokken zijn. Dat maakt klantgericht verbeteren en vernieuwen echt een stuk lichter, leuker en energieker. 

Werkeffect

Het effect zien van je werk geeft een enorme boost aan je werkplezier. Mooie dingen doen is een grote drijfveer voor mensen. Toch is de weg naar resultaat niet altijd gemakkelijk. Want: waarom levert mijn collega of business partner eigenlijk niet wat wel de afspraak is? En hoe komt het dat ik een onbevredigend gevoel aan het gesprek met mijn opdrachtgever of manager overhoud? 

Zelf de regie houden is mogelijk, ook als je te maken hebt met deadlines en veel afhankelijkheden. In plaats van een mening te geven of een probleem te deponeren, stel je bijvoorbeeld krachtige vragen. Aan je manager: wat wil jij uit ‘project a’ halen? Waar wil jij heen? Wat is belangrijk voor jou? Aan je collega’s: waar wil jij nu aan werken? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat moeten we veranderen om de relatie productiever te maken? 

Relativeer de druk die je voelt om altijd maar in het ‘nu’ te presteren. Want zoals Johan Cruijff al zei: “voetbal is simpel, wat moeilijk is, is simpel voetballen”. Werkeffect gaat over samen slimmer werken.

Werkplezier

Een voorbeeld om het werkplezier te verbeteren, is door te kijken naar het teamverlangen én de veerkracht van een team. Beide elementen zijn erg belangrijk om goede prestaties neer te zetten. Het bespreken, luisteren naar én het vastleggen van het gedeelde teamverlangen, helpt bij het aanbrengen van focus, plezierig samenwerken, commitment en rust voor de mensen in jouw team. 

Werken aan het teamverlangen vraagt ook om lef. Welke verwachtingen, emoties en dromen hebben mensen? Besef dat dit niet voor iedereen gelijk is. Weet wel, dat als jij het goede voorbeeld geeft, je ook positieve respons en volgers krijgt. Zo werk je op je eigen manier, heel bewust aan de veerkracht van jouw team. 

Wees overigens niet verrast als er kritiek komt uit je team. Laat mensen hun verhaal in eigen woorden vertellen en voel je niet beledigd of bedreigd en moffel iets niet weg als ongegrond. Bevestig wat je hoort en voorkom escalatie. Vraag door op het werkelijke probleem en maak er bespreekbare stukjes van. Zo maak je de stap naar de leerwens die bij teamverlangen hoort. 

Wil je hier met mij aan werken?

Check het aanbod of vraag een consult aan door te mailen naar martine@people-performance.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *