Een verbindende klantfilosofie.

Is er een betekenisvol moment binnen jouw organisatie dat je wilt vieren? Wil je een organisatieverandering positief markeren? Ik bied professionele begeleiding om hier betekenis aan te geven. Als je een nieuwe weg inslaat met jouw team of bedrijf, is het goed om stil te staan bij zo’n moment. Door speciale aandacht te geven aan momenten die er voor mensen toe doen, borg je de gewenste verandering op een lichte en zinvolle manier.

In dit programma bouw je aan een klantcultuur die bij jullie past:

  • De klantgerichte samenwerking staat centraal. Dat doe je door te werken aan oplossingen die zinvol zijn klanten. 
  • Je werkt aan strategische verbondenheid. Dit is de mate waarin medewerkers zich vertrouwd voelen met missie en kernwaarden.
  • Je vestigt de blik van buiten naar binnen. Er is meer zicht op de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten.

Werkwijze

Ik help je met praktische tips en uitvoerbare ideeën en onder mijn begeleiding werk je aan jullie (nieuwe) klantfilosofie. Door te handelen vanuit klantgeluk en werkplezier geef je medewerkers de kans en de ruimte om hun talenten op een positieve en effectieve manier in te zetten, voor de koers die jij in gedachten hebt. In een sterke klantcultuur dragen jouw medewerkers hun trots uit over hun organisatie. Bouwen, vertrouwen en verbinden vormt de kern van ieders dagelijks handelen. 

Tijdens een intake gesprek kijken we naar jouw situatie en vraagstuk. Is het gevoel goed, dan gaan we de samenwerking aan. De exacte inhoud van de modules bepalen we tijdens een werkplezier consult. In maximaal een dag werken we een concreet concept uit. We formuleren een concreet resultaat als het einddoel, zodat je onder mijn begeleiding een vliegende start met het programma maakt.   


“Martine wil graag samen met jou werken aan ontwikkeling en is gedreven om voor en met jou dingen te verbeteren. Uit ervaring weet ik dat zij je goed verder kan helpen. Zij is ondernemend en heeft een positieve kijk op zaken. Een heel fijn persoon om mee te werken.” 

Overtuig met purpose en bezieling.

Op het gebied van kennis over klantbediening zijn organisaties vaak sterk ontwikkeld. Maar hoe zit het eigenlijk met het werkplezier van medewerkers? Steeds meer organisaties beseffen dat betrokken medewerkers voor een sterk merk en een gezonde organisatie zorgen. Of zoals Simon Sinek het al zei: “customers will never love a company until the employees love it first”. Een employee experience die onduidelijk of onwaarschijnlijk lijkt, verliest het van een beleving die door medewerkers als overtuigend, echt en onderscheidend ervaren wordt.

Dit betekent dat er een noodzaak komt aan kennis over wat medewerkers echt raakt en motiveert. Wat zijn, als je met of door de ogen van medewerkers kijkt, nu de unieke ervaringen en wat zijn voor hen echte kippevelmomenten? Waar moet je concreet aan werken om medewerkers te krijgen die gelukkig zijn op en in het werk? Wat maakt jullie organisatie zo bijzonder? Wat is de droom en het hoogst haalbare? En vooral: wat maakt jullie klanten superblij en wat doe je dan precies?

Een voorbeeld om te werken aan de klantcultuur, is door te kijken naar het teamverlangen én de veerkracht van teams. Beide elementen zijn erg belangrijk om goede prestaties neer te zetten. Het bespreken, luisteren naar én het vastleggen van het gedeelde teamverlangen, helpt bij het aanbrengen van focus, plezierig samenwerken, commitment en rust voor de mensen in jouw team. Werken aan het teamverlangen vraagt ook om lef. Welke verwachtingen, emoties en dromen hebben mensen? Besef dat dit niet voor iedereen gelijk is. Weet wel, dat als jij het goede voorbeeld geeft, je ook positieve respons en volgers krijgt. Zo werk je op je eigen manier, heel bewust aan de veerkracht van jouw team. 

Het klantcultuurprogramma gaat om dialoog én doen. Co-creatie met de leidinggevenden van jouw organisatie staat centraal. Je leert te bevestigen wat je hoort en hoe je escalatie op veranderingen voorkomt. Doorvragen op het werkelijke probleem en samen bespreekbare stukjes maken. Zo maak je de stap naar de leerwens die bij het teamverlangen hoort. 

Een aanpak voor klantcultuur.

Tijdens het klantcultuurprogramma ontzorg ik je volledig van de inhoudelijke voorbereiding, de begeleiding en je krijgt van mij een professionele uitwerking van activiteiten. Het programma is voldoende flexibel zodat eventuele ideeën en wensen die jezelf hebt, gemakkelijk ingepast kunnen worden.

Identiteit

Om je dromen waar te maken moet je weten waar je voor staat. Wat is de identiteit van jouw organisatie? Waar staan jullie bij klanten om bekend? In een klantcultuur hoort dat mensen zichzelf herkennen in de dienstverlening. Je gaat daarom aan de slag met het personaliseren van ieders bijdrage en onderzoekt waar interesses en expertises liggen. 

Doelen met betekenis

We verleggen de aandacht van een probleem naar doelen van betekenis. Met welke diensten kan je het leven van klanten beter maken, leuker maken of veranderen? Wat motiveert mensen in teams om vanuit dit extreme klantperspectief hun werk te doen? Wat willen zij voor zichzelf bereiken? Voor welke klantdromen gaan zij door het vuur? 

Aan een klantcultuur bouw je samen

Een effectieve werkcultuur bouw je samen, daarom maken we de verbeteringen die je voor klanten hebt gerealiseerd zichtbaar. We vertellen de verhalen van jouw klanten. Je gaat vervolgens bepalen hoe je in kunt gaan op de belangen van je klanten en op maatschappelijke trends. 

Perfectie laat je los

Stop met te veel moeite doen of proberen mensen te veranderen omdat je zo graag iets wilt zijn wat je (nog) niet bent. Perfectie loslaten betekent niet dat je niks doet. In deze stap blijf je in actie, zodat de onderstroom naar boven kan komen en je eventueel met passende alternatieve klant of medewerkersstrategieën kunt komen.  

Groei, leren en veerkracht

Vertrouwen waardering en erkenning is er nooit teveel. Dat begint bij jullie zelf, intern. Wat maakt dat jouw team en jouw collega’s zin en betekenis ervaren in hun werk? Wat zien klanten daarvan? Wat kun je doen om je vertrouwen en waardering aan klanten kenbaar te maken? 

100 jaar maatschappelijk relevant.

Vraag

Een maatschappelijke organisatie vierde haar 100-jarig bestaan. De vraag aan People Performance was om maatschappelijke relevante activiteiten te organiseren in de regio, passend bij de identiteit en doelen van de organisatie. De activiteiten moesten bijzonder en inspirerend zijn voor klanten, voor medewerkers en een positieve beeldvorming en afdruk in de maatschappij achterlaten. 

Aanpak

Het externe programma werd in co-creatie met zorg-, sport- en cultuurinstellingen opgezet. Voor kwetsbare ouderen werd een belevingstheater open gesteld in samenwerking met een grote zorginstelling. Voor basisscholen in de regio werd een sportdag georganiseerd, waarbij kinderen leerden hoe het is om te sporten met een handicap. Klanten kregen een stem in het steunen van een goed doel via een donatieprogramma. 

Het interne programma bestond uit een persoonlijk leiderschapsprogramma. Er was een ingerichte inspiratieruimte voor teamcoaching en intervisie. In de workshops ‘feedback en vertrouwen’ en van ‘discussie naar dialoog’ werd onderzocht wat vakmanschap is, hoe mensen vormgaven aan professionalisering en wat ervoor zorgt dat zij zich zelf klant voelen bij de organisatie.   

Resultaat

Door de actieve betrokkenheid van management en medewerkers bij de activiteiten voor klanten en door betekenisvol vrijwilligerswerk, ontstond er flow in de samenwerking en een hechte klantcultuur. Medewerkers en management wisten weer waar zij zich elke dag met veel plezier voor inzetten. 

Meer weten?

Wil je prestaties voor klanten en het werkplezier voor medewerkers verhogen? Kun jij hulp gebruiken bij het in praktijk brengen van een effectieve klantcultuur? Investeer in een klantfilosofie via een klantcultuurprogramma. Zorg voor focus en zet jouw dromen om in echt doen.

Vul je gegevens in.