De 5 drijfveren voor betekenisvol werk.

In mijn loopbaan ben ik vaak werkzaam geweest binnen teams van professionals. Ik was bijvoorbeeld onderdeel van teams die opgesteld stonden om de regie te houden over een formule (en te verbeteren). In een ander team waar ik heb gewerkt, traden we als partner op voor operationele ketens en afdelingen. De functies in deze teams waren divers en de aandachtspunten en focus tegelijkertijd ook. Dit zijn teams waar medewerkers echt hun eigen expertise hebben en die werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan het afdelingsdoel. Samenwerken blijft dan als je niet oppast, snel wat oppervlakkig en algemeen. En dat is jammer want er is zoveel meer uit te halen, ook al is het product dat ieder teamlid maakt anders.

Luisteren naar de stem van medewerkers

De rol van leidinggevenden speelt in het algemeen misschien wel een doorslaggevende rol in de manier hoe mensen hun werk ervaren. Zij kunnen vanuit hun rol als geen ander direct luisteren naar de stem van hun medewerkers. Door effectieve coaching en door het bewustzijn te vergroten zorgen ze voor het duwtje in de goede richting. Zij zorgen dat knelpunten inzichtelijk worden en helpen hun mensen hoe zij geschikte oplossingsrichtingen vinden. Ook kunnen ze vanuit een helicopterview uiting geven aan alle wow-momenten en hun trots daarover uitspreken. Ik zag dat in de teams waar ik onderdeel van was, mijn leidinggevenden goed waren in het (bege)leiden en het vaststellen van onze doelen. Ze waren goed in staat om een visie neer te zetten en dit over te brengen, maar ik zag ze vaak ook worstelen met al die verschillende disciplines in hun team. Niet zo gek trouwens want al die verschillende disciplines vragen veel wendbaarheid en coachend vermogen van leidinggevenden. De vraag is dus:
Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat mensen met verschillende expertises, zich in de dagelijkse gang van zaken, verbonden met elkaar en met hun gezamenlijke opdracht voelen?
Je bent immers niet voor niets een team: in het hogere doel is dat logisch en zichtbaar maar in de operationele uitvoering lijken er soms weinig raakvlakken te zijn of er is bijvoorbeeld weinig sprake van directe samenwerking. Welke kritische succesfactoren en kpi’s spreek je dan met elkaar af? Welke zaken zijn voor iedereen van betekenis en vertegenwoordigen een substantiële waarde voor iedereen?

Ieder team heeft een doel

Een manier om dit te doen is door te werken vanuit de betekenis die de teamopdracht voor iedereen heeft en door ieders bijdrage daaraan zichtbaar te maken. Zowel voor henzelf als voor de buitenwereld. Zo heb ik samen met een fijn team mogen werken aan hun teampurpose en die teampurpose begon bij het vaststellen van de drijfveren van de teamleden.We spiegelden en reflecteerden op het werk vanuit verschillende invalshoeken:
 1. Wat is jullie identiteit?
  • Waar staan jullie om bekend? Wat is jullie expertise? Wie zijn jullie?
 2. Met wie werken jullie in het team samen?
  • Wie maakt onderdeel uit van het team en wat is ieders directe bijdrage aan een positieve klantbeleving? We stelden vast met wie iedereen onderling samenwerkten, in welke programma’s zij een belangrijke rol hadden en welke stakeholders daar onderdeel van uit maakten.
 3. Wat is jullie motivatie?
  • Waar werkt iedereen concreet aan? Wat is ieders doel en purpose daarbij en wat is het gemeenschappelijke doel? Welke motivatie heeft het team om te zorgen voor gelukkige klanten?
 4. Wat betekent de ontwikkeling en groei van de organisatie voor dit team?
  • Hier beantwoordden we welke invloed het team had op de belangrijkste klant- en organisatieprocessen. Wat maakt dat zij zich eigenaar van bijvoorbeeld een verandertraject voelen en met welke intentie voeren zij hun werk of opdracht uit.
 5. Wanneer zijn jullie als team gelukkig?
  • Wanneer ben je als team nu tevreden en happy? Dit beantwoordden we bijvoorbeeld door de gezamenlijke missie vast te stellen.

Samenwerken begint met samen werken

Het resultaat was een team dat je kon presenteren! Uiteraard om zich te presenteren aan hun stakeholder en collega’s maar het leverde ook een echt bewijs op voor het team zelf. Want alleen als jij weet wat die ander uit jouw team doet, waar hij of zij voor staat, kun je elkaar vinden en helpen. Zo werk je samen aan de kpi’s die er voor jullie als team toedoen. Met dit team ging ik vervolgens samen aan de slag, om met behulp van deze teampurpose, een mooie set aan doelen en activiteiten vaststellen.

Een teamzaak vol van beleving

Wanneer is jouw werk betekenisvol? Zo op het eerste oog lijkt dat vaak een persoonlijke beleving te zijn, zeker in teams die bestaan uit professionals of die veel projectmatig werken. Daarbij geldt dat hetzelfde werk voor de ene persoon heel waardevol kan zijn en voor de ander spreekt het weinig tot de verbeelding. Maar hoewel (werk)beleving op zich een persoonlijke ervaring is, zijn er dus wel degelijk organisatorische factoren die je kunt beïnvloeden en waar je als team aan kunt vormgeven. Dat begint wat mij betreft bij de purpose en de drijfveren die jijzelf hebt zichtbaar te maken aan de mensen met wie je werkt.

Hoe zorg jij voor verbinding binnen teams?

Welke tips of ervaring heb jij met betekenisvol werk in organisaties? Wat heeft er bijvoorbeeld in jouw situatie voor gezorgd dat je als team als eenheid naar buiten kon treden? Laat het weten, ik ben heel benieuwd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *